Балканите – образи на европейското и на другостта

БАЛКАНИТЕ – ОБРАЗИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И НА ДРУГОСТТА Дияна Николова   Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”   The Balkans – Images of the European and the Other Diyana Nikolova The Paisii Hilendarski University of Plovdiv   Abstract: The text outlines stable mental models and concepts, such as European, East, West, barbarians, and semi-barbarians, related to the…

Read More

Антон Лукс. Погледът на обобщението

Антон Лукс. Погледът на обобщението   Николай Чернокожев СУ „Св. Климент Охридски“   Написването на името на Антон Ервин Лукс в Google отвежда до негови представяния, в които на първо място е поставено „изследовател на Африка”. Той е още един познавач – след Хайнрих Барт, който описва пътуването си от Русчук до Солун през 1862…

Read More

Католическите мисии в Македония (края на XVIII – XIX век): между духовното и светското

Католическите мисии в Македония (края на XVIII – XIX век): между духовното и светското   Рая Заимова Институт за балканистика с Център по тракология   От Древни времена до наши дни град Солун е заемал и заема едно от ключовите места в източната част на Средиземноморския басейн и по-специално в Егейско море. Мисионерската дейност на…

Read More