Католическите мисии в Македония (края на XVIII – XIX век): между духовното и светското

Католическите мисии в Македония (края на XVIII – XIX век): между духовното и светското   Рая Заимова Институт за балканистика с Център по тракология   От Древни времена до наши дни град Солун е заемал и заема едно от ключовите места в източната част на Средиземноморския басейн и по-специално в Егейско море. Мисионерската дейност на…

Read More