В края на 1980-те години западният свят се опитва да пробие „желязната завеса“ и установи диалог в отделни сфери и на академичния живот. След 1990 г. в бившите държави от съветския блок се основават дружества за проучване века на Просвещението и произтичащите от него процеси в Ново време. Това е периодът, през който изследователят по културна история Робърт Дартън урежда първите семинари „Изток-Запад“ за млади изследователи в рамките на Международната асоциация за проучване на 18 век. С тази инициатива се поставя началото на дългогодишна практика, отваряща хоризонта на обмен и контакти между различни страни и институции. От 1992 г. до днес представители на България вземат редовно участие в тях, а през 2016 г.  Българското дружество за проучване на 18 век е домакин на семинара в София.

Българското общество за проучване на 18 век е основано през есента на 1992 г. в София. В него членуват учени от Българската академия на науките, преподаватели от Софийския университет, от университетите в Пловдив, Велико Търново, Шумен, Благоевград, библиотекари от Националната библиотека, изследователи на музейното дело, както и от чужди академични звена като Американския университет в България, Букурещкия университет (Румъния), Националния изследователски център в Тирана (Албания), Института за история в Белград (Сърбия), Института за литературни изследвания и изкуства в Белград (Сърбия).

Българското общество за проучване на 18 век е активен член на Международната асоциация за проучване на 18 век (ISECS-SIEDS) и участва във всичките му начинания, в това число и в конгресите провеждани на всеки четири години. През 2014 г. ежегодната сесия на международния Изпълнителен съвет беше проведена в София.

Българското общество подпомага изследванията на българската, балканската и европейската история и култура на 18 век и съдейства за установяване на научни контакти и сътрудничество с чужди учени и институции. Организира интердисциплинарни конференции и публикува научни сборници и колективни изследвания.

Проведени конференции:

Толерантност и нетолерантност (София, юли 1994). Гл. организатор: проф. Надя Данова. Доклади и отзиви публикувани в Etudes balkaniques, 1995, NN 2, 3-4; Българска етнография, 1995, N 2.

Волтер, славянските и балкански общества (София, декември 1994) с международно участие (Белгия, Румъния, Русия, Франция). Организатори: Надя Данова, Ангелина Вачева, Росица Градева. Доклади и отзиви публикувани в Etudes balkaniques, 1995, NN 2, 3-4.

Културни пространства през XVIIIXIX век (София, февруари 1998). Организатори: Николай Аретов, Рая Заимова. Разглеждани теми: Граници в/за европейското пространство; Пространства на въображението; Език и литература. Рационализъм и романтизъм; Социални пространства. Ред и компромис. Храмът и градското пространство

Да мислим другото – образи, стереотипи, кризи (18-19 век) (София, октомври 2001) с международно участие (Белгия, Гърция, Румъния, Русия, САЩ, Турция, Франция). Организатори: Надя Данова, Рая Заимова, Николай Аретов, Николай Чернокожев. Публикуван сборник с доклади: изд.“Кралица Маб“, 2001.

Модерността – вчера и днес (София, април 2002) с международно участие (Р. Македония). Организатори: Рая Заимова, Николай Аретов. Публикуван сборник с доклади: изд.“Кралица Маб“, 2003. Публикувани отзиви: Dixhuitième siècle (Paris), n 38, 2006; Култура, бр. 16, 18.04.2003.

Пари, думи, памет (София, април 2003) с международно участие (Р. Македония, Полша). Организатори: Рая Заимова, Николай Аретов. Публикуван сборник с доклади: изд.“Кралица Маб“, 2004.

Просветеният смях (София, април 2004) с международно участие (Р. Македония, Турция). Организатори: Рая Заимова, Николай Аретов.

Оксидентализмът или (тенденциозните) „източни“ представи за „Запада“ (София, април 2005) с международно участие (Австралия, Белгия, Великобритания, САЩ, Турция). Организатори: Николай Аретов, Рая Заимова, Диана Мишкова. Публикации: сп. Литературна мисъл, 2005/1; Etudes balkaniques, 2014/4.

Пътища и граници (София, април 2006) с международно участие (Р. Македония, Румъния). Организатори: Рая Заимова, Николай Аретов. Публикувани отзиви: Etudes balkaniques, 2007/1; Азбуки, бр. 18, 3-10.05.06.

Природа и общество. Nature et Société. 230 години от смъртта на Жан-Жак Русо (1712-1778) с международно участие (Албания, Белгия, Румъния, Франция, Швейцария).  Организатори: Рая Заимова, Николай Аретов. Публикуван сборник: изд.“Кралица Маб“, 2010; Отзиви: LiterNet 29.07.2008 n 7 (104); Азбуки, бр. 42, 22.10.2008; Synthesis (Bucarest), XXXVII / 2010; Българистика Bulgarica, 17, 2008.

Европеизъм и регионализъм през „Дългия XVIII век“ (София, октомври 2010). Организатори: Иван Първев, Ангелина Вачева, Мария Баръмова.

Прочит(и) на Жан-Жак Русо през XIX и XX век (София, октомври 2012), межд. конференция с участници от Албания, България, Гърция, Франция,  Швейцария. Организатори: Рая Заимова, Антоанета Петкова. Публикации: Etudes balkaniques, 2013/1.

Писмото като културен и исторически феномен през ХVІІІ и ХІХ в. (София, февруари 2014). Организатор: Ангелина Вачева, Иван Първев, Николай Чернокожев

Rivers and River Spaces in the 18th Century: the Danube and other Examples. Conference associated to Annual session of ISECS Executive Meeting 2014. Sofia, 26.08.2014. Organizing Committee: Ivan Parvev, Angelina Vacheva, Maria Baramova.

Fleuves et espaces fluviaux au XVIIIe siècle: le Danube et autres cas, Colloque associée à la réunion annuelle du Comité exécutif de SIEDS 2014. Sofia, 27.08.2014. Comité d’organisation : Ivan Parvev, Angelina Vacheva, Maria Baramova

Пътища на информацията през дългия XVIII век (София, октомври 2015), организатори: Ангелина Вачева, Надежда Александрова, Николай Чернокожев

Миналото на Балканите: подходи и визуализации (ХVІІІ-ХІХ в.) (София, октомври 2016). организатори: Рая Заимова, Надежда Александрова, Анна Алексиева

Наслади и забрани (София, октомври 2017), организатори: Рая Заимова, Надежда Александрова, Анна Алексиева

Книгите като събития в Европа и Османската империя (XVIII-XIX в.), (София, юни 2019), организатори: Рая Заимова, Надежда Александрова, Анна Алексиева

Близост и другост в културата на XVIII-XIX век, (София, октомври 2020), организатори: Надежда Александрова, Рая Заимова, Анна Алексиева

Хартиени революции – ръкописните и печатните издания като идеологически инструменти, (София, ноември 2021), организатори: Надежда Александрова, Рая Заимова, Анна Алексиева

Книга и шрифт. Традиция и съвременност, (София, март 2022), организатори: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Национална Художествена Академия, Академия за Музикално, танцово и изобразително изкуство, „Проф. Асен Диамандиев“, Българско Общество за проучване на 18. век, Българска библиотечно-информационна асоциация