Природа и общество

интердисциплинарна конференция

230 години от смъртта на Жан-Жак Русо (1712-1778)

София, 17-18 октомври 2008

Народна Библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, заседателна зала

 

 

Петък, 17 октомври 2008, 9:00 – 11:00

Откриване на конференцията

Водещ: Николай Аретов

9:15 – 9:30 – Христо Тодоров (София) – Хобс и Русо за естественото състояние на човека

9:30 – 9:45 – Марсел Дорини (Париж) – Русо и полемиката за колониалното робство: разсъждения за същността на един срив

9:45 – 10:00 – Юбер Гишарус (Париж-София) – Речта на Русо за политическата икономия

10:00 – 10:15 – Ирина Бъдеску (Букурещ) – “Сен Прьо, т. нар. Русо, Подпис: Волтер”

10:15 – 10:30 – Мая Тименова (Пловдив) – “Мечтанията на един самотник” на Русо: безпокойството на добродетелта

Дискусия

 

10:30 – 11:00 – кафе-пауза

 

11:30 – 13:30

Водещ: Рая Заимова

11:30-11:45 – Рени Йотова (София) – Понятието за “майчин език” в “Есе за произхода на езиците” от Русо

11:45 – 12:00 – Жорж Асима (Женева) – Теорията за общата воля у Русо в светлината на полу-директната система на демокрация и модерността

12:00 – 12:15 – Жерар Лоден (Париж) – Деформации, опровержения и ревизии: аспекти в рецепция на русоистката политическа мисъл в Свещената римска империя

12:15 – 12:30 – Надя Данова (София) – Отгласът от идеите на Русо – Мерсие в утопичната балканска книжнина

Дискусия

 

14:00 – 15:30

Водещ: Надя Данова

14:00 – 14:15 – Николай Аретов (София) – Българските образи на Русо

14:15 – 14:30 – Пламен Божинов (София) – Идеите на френското Просвещение и на Ж.-Ж. Русо във възгледите на Марко Балабанов за напредъка

14:30 – 14:45 – Елена Гетова (Пловдив) – Възрожденските нрави и техническият прогрес. Проектът Иван Богоров

Дискусия

 

15:15 – 15:45 – кафе пауза

 

15 :45-17 :00

Водещ: Галина Меламед

15:45 – 16:00 – Лидия Михова (Страсбург) – Русоистките идеи в „образователните” повествования на българския ХІХ в.

16:00 – 16:15 – Юлия Николова (Пловдив) – “…Тука, дето съм родена” (Русоистките възгледи за природа, нрав и възпитание в българската книжнина от ХІХ в. като топосни координати)

16:15 – 16:30 – Рая Заимова (София) – Русо – Крачунов или за един български прочит

Дискусия

 

17:00 – Откриване на изложба с творби на Жан-Жак Русо, централно фоайе на НБКМ

19:00 – Коктейл на Френския институт в София за участниците в конференцията

 

Събота, 18 октомври 2008, 9:30 – 11:00

 

Водещ: Юбер Гишарус

9:30 – 9:45 – Весела Димова (София) – Жан-Жак Русо и сръбската интелигенция

9:45 – 10:00 – Илеана Михаила (Букурещ) – Русо в Румъния (ХVІІІ в. – първата половина на ХХ в.)

10:00 – 10:15 – Тамара Стоилова (София) – Русо и Русия

10:15 – 10:30 – Ангелина Вачева (София) – Спорът между Русо и г-жа д’Епине за женското възпитание и отзвукът му в мемоарите на Екатерина ІІ

Дискусия

 

10:30 – 11:00 – кафе-пауза

 

Водещ: Жерар Лоден

11:30 – 11:45 – Благовеста Чолова (Брюксел-София) – Концепцията за народ у Русо и европейската идентичност

11:45 – 12:00 – Ериона Тартари (Тирана) – Рецепция на творчеството на Русо в Албания

12:00 – 12:15 – Мишел Термол (Монс) – “Емил” и педагогиката за природата през ХХІ век

12:15 – 12:30 – Галина Меламед (София) – Жан-Жак Русо – Клод Леви Строс

Дискусия