Годишна конференция на Българското дружество за проучване на XVIII век

Пътища на информацията през дългия XVIII век
14.10. 2015 г.
СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, Зала №1

 

 

10:00 Откриване
Първо заседание

Председател Ангелина Вачева

Надя Данова Гръцките ръкописни и печатни пътеводители от ХVІІІ и ХІХ век
Цветан Радулов Мястото на XVIII век в християнските пътеписи за Османската империя
Пенка Данова Пътища на научното знание: “Florula Bulgarica” (1780 г.) на Доменико Сестини
Бисера Стоименова От “князът и княгинята на Севера” до “корпусът на Конде”: френско-руският политически диалог в модуса на две пътешествия през 80-те и 90-те г. на ХVIII в.
Тамара Стоилова Защо и как през 1791 г. в Европа и Русия научиха за българския град Свищов

 

 

12:00 Второ заседание

Председател Пенка Данова

Рая Заимова Алафрангата днес?
Николета Пътова Възрожденските учебници – пътеводители към “странните места”
Надежда Александрова За писането на писма и пътуването – компилативният труд “Писменик общополезен” на Христаки Павлович
Николай Чернокожев Пътуването на г-н фон Демидов и една оценка за него

 

За всеки доклад са предвидени 20 минути. Дискусиите са я края на всяко заседание.