Миналото на Балканите: подходи и визуализации

(XVIII – XIX век)

Интердисциплинарна конференция

24-25.10.2016 г.

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Нова конферентна зала

Програма

24 октомври 2016 г.

 

9.30 – 11.00

Водещ: Рая Заимова

Раймонд Детрез (Университет в Гент) – Партений Павлович, или как се борави с „новото време“ през осемнадесети век

Драгана Грбић (Институт за књижевност и уметност, Београд) – Визуелизациjа владара у делу Jована Раjића История разныхъ Славенскихъ народовъ наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ

Димитър Атанасов (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН) – Да нарисуваш Милош Обилич: история и идеология на образа

Андрей Бобев (Кирило-Методиевски научен център, БАН) – Зографският „Царски поменик“ – пресечна точка на черновите версии на българските памети за Историята.

Дискусия

Кафе пауза

 

11.30 – 13.15

Водещ: Надежда Александрова

Анна Алексиева (Институт за литература, БАН) – Христо Ботев след 1989 г.: конструкции и деконструкции

Недка Капралова (Институт за литература, БАН) – Паметта за миналото през спомоществователството за исторически съчинения (1836-1856)

Андриана Спасова (Институт за литература, БАН) – Антично наследство във възрожденските учебници по история

Любомила Соленкова (Институт за исторически изследвания, БАН) – Българският ХVІІІ в. на Христо Гандев

Марта Методиева (Институт за балканистика с Център по тракология, БАН) – “Христоитията” на Райно Попович и гръко-римската античност.

Дискусия

Обедна почивка

 

14.30 – 16.45

Водещ: Анна Алексиева

Николай Аретов (Институт за литература, БАН) – Западната граница на Ориента

Надежда Александрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Български истории за еничарите през Възраждането

Дияна Николова (ПУ „Паисий Хилендарски”) – Балканите – образи на европейското и на другостта

Бойка Илиева (Югозападен университет „Неофит Рилски“) – Италиански реминисценции в творчеството на Константин Величков и Кирил Христов

Любка Ненова (Югозападен университет „Неофит Рилски“) – Преписи от Житието на св. Василий Нови от Зографската света обител

Дискусия

Кафе пауза

 

17.00 – 18.00

Годишно събрание на Българското общество за проучване на XVIII век.

 

25 октомври 2016 г.

9.30 – 11.15

Водещ: Надя Данова

Рая Заимова (Институт за балканистика с Център по тракология, БАН) – Католическите мисии в Македония /края на 18 – 19 век/: между духовното и светското

Николай Чернокожев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Антон Лукс. Погледът на обобщението

Стефан Дечев (Югозападен университет „Неофит Рилски“) – XVIII век в историята на храненето на Балканите

Мина Христемова (Градски музей, Асеновград) – Власиос Скорделис и визията му за историята на траките

Григор Григоров (Югозападен университет „Неофит Рилски“) – Български старини из Букурещ – отсъстващи маршрути на паметта

Дискусия

Кафе пауза

 

11.30 – 13.00

Водещ: Надежда Александрова

11.30 – 12.00 – Проектът „Зографска кондика”, представен от Надя Данова, Олга Тодорова, Кета Мирчева, Светлана Иванова, Андрей Бояджиев, Димитър Пеев, Румен Аврамов

12.00 – 13.00 – „Видяна България“ – кръгла маса в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Николай Чернокожев