Интердисциплинарна научна конференция

Модерността вчера и днес

25- 26 февруари 2002 г.

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Надежда Драгова – Преписите на Паисий Хилендарски – митове и реалности.

Любомир ГеоргиевПроявления на модерното у българската католическа емиграция през XVIII век. 1. Мястото на жените в обществото. Дейността на фондациите.

Надя Данова Идеите на Просвещението и модернизацията на манталитетите.

Елена Тачева  Война и модерност. През текстовете на Софроний Врачански.

Иван Първев Да бъде или да не бъде. Размисли за деосманизацията на Югоизточна Европа през 1789 г.

Снежка Панова  Интегрирането на българския търговец от 18 век в международната търговия.

Сава Сивриев  Атанасий Нескович и неговата “История славяноболгарског народа” (Будим, 1801).

Румяна Радкова  Възрожденският българин на път към последния си дом.

Рая Заимова  “Цивилизация и варварство” и образът на българина.

Николай Чернокожев  Усвояване на Модерността.

Аделина Странджева  Европа и подвижността на културните й граници.

Юлия Николова  Кажи му името…

Румяна Дамянова  Реклама / разгласа през Възраждането или появата на “очакващия” човек.

Весела Димова  Нововъведенията – съблазън, заплаха и необходимост за възрожденските българи.

Лидия Михова  Малакови и мадмоазели. За литературните интерпретации на женската дреха през Българското възраждане.

Мила Кръстева  Паспортът на Mалаков.

Николета Пътова Европа – заплаха или копнеж? (Комедийни интерпретации на европейското)

Борис Ангелов Каравеловата интерпретация на “криворазбраната цивилизация”

Николай Аретов  Диалектика на традиционното и модерното. “Видрица” на поп Минчо Кънчев.

Надежда Андреева  Модерният фолклор: “Подслушани песни” от Асен Разцветников.

Антоанета Балчева  Старите дрехи на новото време. Отново за хронотопа на Балканите.

Бисера Дакова  Българските символизми.

Румяна Л. Станчева  Жорж Папазов като писател.

Елиана Райчева  Образци на европейската литература в българските пощенски картички от началото на ХХ век.

Христо Манолакев  “Избор” и “Отговорност” – модерният либерален проект на XVIII век през тематизацията на “женското самоубийство” в руската литература.

Радослава Илчева  Бронзовите кумири на Русия.

Йорданка Бибина  На прага на времето: Ахмед Хамди Танпунар и модерната турска поезия.

Саня Велкова  Усвояването на традицията и натискът на модерното – гръцкият пример преди един век.

Јасмина Мојсиева-Гушева (Скопие)  Кризите и техничките иновации како spiritus movens во уметноста.

Маргарита Харбова  Европейски влияния и етнокултурната идентичност на българите.

Десислава Николаиду Европейското влияние върху богатото балканско жилище от 18 и 19 век. По материал от България и Гърция.

Добрина Желева-Мартинс  Първи стъпки към модернизиране и европеизиране на българското градоустройство след Освобождението.