На 27.03.2023 г. (понеделник) в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе годишната конференция „Белетристиката в архивите: подборът на факти и документи в научното изследване”, съвместно с проект към ИЛ-БАН ” (“Фикционално и документално в българската проза на XIX век. Аналогии с чуждестранната литература (Договор с ФНИ, № КП-06-М 70 12 от 13.12.2022) .

Програмата на конференцията можете да изтелгите оттук: http://bulgc18.com/wp-content/uploads/2023/03/Conference-program-27.03.2023.pdf

Желаещите да слушат онлайн докладите, могат да пишат за достъп до имейла на Дружеството: bulgc18@gmail.com

В същия ден, от 18.00 ч., ще се проведе и Общо събрание на „Българско общество за проучване на XVIII век”.