Петата книга от монографичната поредица съдържа научни изследвания, представени на годишната  конференция на Българското общество за проучване на XVIII век за 2021 г. под заглавие “Хартиени ревоюции. Ръкописните и печатни издания като идеологически инструменти”.

https://bulgc18.com/?attachment_id=1129