Кн. 4 от поредицата “Дългият осемнадесети век” е посветена на търсенето на образите на другостта и изобразяването на родното, свидното и близкото в културата и литературата през XVIII-XIX в. Тази книжка съдържа най-вече статии на млади учени – студенти, докторанти и постдокторанти, които участваха в семинар на същата тема заедно с членове на нашето общество, плод на който е настоящото издание.

Електронната книга ще намерите тук