На прага на времето: Ахмед Хамди Танпунар и модерната турска поезия

Йорданка Бибина На прага на времето: Ахмед Хамди Танпунар и модерната турска поезия   Ахмед Хамди Танпънар (1901-1962) е разностранен творец, познат на турския читател най-вече с разказите и романите си. Но те са проникнати от силното поетично начало, пронизало и прозата, и поезията му, която днес все повече привлича вниманието на литераторите. Защото е…

Read More

Усвояването на традицията и натискът на модерното – гръцкият пример преди един век

Саня Велкова Усвояването на традицията и натискът на модерното – гръцкият пример преди един век   Преходът между ХIХ и ХХ век е особен и значим период в най-новата гръцка история. Това време е белязано с непрестанни усилия за обединяване на гърците в рамките на гръцката държава и със затвърдяване измеренията на “националния мит”1, легитимиращ…

Read More

Интегрирането на българския търговец от 18 век в международната търговия

Снежка Панова Интегрирането на българския търговец от 18 век в международната търговия   Винаги, когато и където се изгради многоетническа система, имперска или в отделни държави, а военно-политическите, административните и фискалните функции се определят от господстващата народност, то икономиката е сферата, в която се интегрират завладените, малцинствени общества. В подобна ситуация се оказва за векове…

Read More

Атанасий Нескович и неговата “История славяноболгарског народа” (Будим, 1801)

Сава Сивриев Атанасий Нескович и неговата “История славяноболгарског народа” (Будим, 1801)   През 1890 г. Марин Дринов, който, доколкото ни е известно, пръв в българска среда в Пeриодическо списание на БКД обръща внимание на “Историята” на Нескович, пише, че щом се е появила Раичевата история, тия почетни родолюбци (българските търговци в Австрийската империя – С.…

Read More

Възрожденският българин на път към последния си дом

Румяна Радкова Възрожденският българин на път към последния си дом   Процесите на модернизация, които протичат в българското общество през ХІХ в., засягат и една относително консервативна област на човешката менталност -отношението към смъртта и ритуалите, свързани с нея. Богатият масив от посмъртни материали – некролози, надгробни и поменни слова и стихове, съобщения и дописки…

Read More

Бронзовите кумири на Русия

Радослава Илчева Бронзовите кумири на Русия   В неколебимой вышине, Над возмущенною Невою Стоит с простертою рукою Кумир на бронзовом коне. А. Пушкин   В настоящата статия ще потърсим параметрите на едно изключително интересно явление, при което скулптурите на известни исторически личности оживяват в колективното съзнание и пораждат към себе си отношение, повече характерно за…

Read More

Реклама / разгласа през Възраждането или появата на “очакващия” човек

Румяна Дамянова Реклама / разгласа през Възраждането или появата на “очакващия” човек   Рекламите ни обсаждат отвсякъде. Хищно и агресивно, те проникват в живота ни и го обсебват. Рекламните лозунги, придобили статута на клише, навлизат в ежедневната ни реч, поемат немалка част от динамиката на езиковото общуване. Изграденият от тях вербализиран и аудиовизуализиран образ е…

Read More

Европа – заплаха или копнеж? (Комедийни интерпретации на европейското)

Николета Пътова Европа – заплаха или копнеж? (Комедийни интерпретации на европейското)   През ХІХ век се заражда националното самосъзнание на българите. Процесът на неговото формиране е дълъг, сложен и противоречив. Първоначалният опит за реконструиране на миналото като начин да бъде възкресен спомена за собственото достойнство и държавност се оказва недостатъчен, за да отговори на важния…

Read More

Идеите на Просвещението и модернизацията на манталитетите

Надя Данова Идеите на Просвещението и модернизацията на манталитетите   Обект на моето внимание ще бъде предимно първата половина на XIX в., когато в резултат от включването на Балканите в европейския капиталистически пазар се изгражда буржоазната структура на българското общество. Протича бавният и мъчителен процес на формирането на българската буржоазия и на свързаната с нея…

Read More

Усвояване на Модерността

Николай Чернокожев Усвояване на Модерността   Заглавието на споделяните разсъждения видимо тръгва от едно, според вижданията на Кант, “синтетично съждение”, което приема модерността за даденост, т. е. възползва се от лукса да не се усъмнява в нея, да не я проблематизира, т. е. да я мисли в нейната разноликост и сложност, и да я употребява в нейната…

Read More