Умният път е: с тяхното оръжие да се въоръжим… Модерният дебат за “родно” и “чуждо” през 30-те години на ХХ век

Албена Вачева Умният път е: с тяхното оръжие да  се въоръжим… Модерният дебат за “родно” и “чуждо” през 30-те години на ХХ век   Съществуват вече доста изследвания, интерпретиращи проблема за начина, по който Центърът се обособява като такъв и преподрежда в концентрични кръгове около себе си отделни зони на културно влияние, определяйки ги като…

Read More

Играта на конструиране на образи и „Балканският ориентализъм”

    Румяна Л. Станчева Играта на конструиране на образи и „Балканският ориентализъм”   Основното, което предизвиква полемичната ми нагласа в контекста на този форум, озаглавен „Оксидентализмът или (тенденциозните) „източни” представи за „Запада”, е разбирането ми, че Балканите не би трябвало да се включват в подобен контекст, че те са Eвропейски (юго)Изток, различни в своето…

Read More

Що е оксидентализъм и има ли той почва у нас? Предварителни тезиси в търсене на литературните аспекти на проблема

    Николай Аретов Що е оксидентализъм и има ли той почва у нас? Предварителни тезиси в търсене на литературните аспекти на проблема   Представата за Другия е същностна част от собствената идентичност. Другият може да бъде виждан по различни начини, много често той е представян като опасен Враг. Мисленето чрез митове, което е живо…

Read More

Идеологът Раковски и неговият експеримент “Хиндистан”

    Елена Налбантова Идеологът Раковски и неговият експеримент “Хиндистан”   Романтизмът… изтъкна значението …на всичко, което излизаше извън рамките на “класическото”…” М. Арнаудов Това есе няма за цел да опровергава или потвърждава теориите на Раковски за произхода на българите или пък за връзката между българския език и санскрит. То иска да обговори един аспект…

Read More

Балкански визии за Европа през деветнайсети век: канали на културен пренос и интелектуален контекст

    Диана Мишкова Балкански визии за Европа през деветнайсети век: канали на културен пренос и интелектуален контекст   Намерението на този текст е да постави под въпрос общоприетата интерпретация на отношенията между Балканите и “Запада” такава, каквато я описва огледалният прочит на парадигмата за балканизма. В случая аз изцяло споделям наблюдението на покойната Ели…

Read More

Европа като колониален господар: дебатът за железниците във възрожденския печат

    Десислава Лилова Европа като колониален господар: дебатът за железниците във възрожденския печат   Европа е ключово понятие в идеологическия речник на Възраждането, чийто противоречив, но продуктивен потенциал произтича от класическия сблъсък между утопия и реалност.[1] На практика това означава, че когато в печата авторите споменават името на континента, те визират не само и…

Read More

Западни визии

    Витана Костадинова Западни визии Резюме   Дефиницията на понятието оксидентализъм, която използвам за отправна точка, не съвпада със схващането на Иън Бурума и Авишай Маргалит за оксидентализма като “война срещу конкретна идея за Запада” (“The Origins of Occidentalism”. In: The Chronicle of Higher Education. The Chronicle Review. Feb. 6th, 2004). По-скоро виждам употребата…

Read More