Семинар “Близост и другост в културата на XVIII-XIX век”

На 15.10.2020 г. в онлайн среда беше проведен съвместен еднодневен форум на Университетския семинар за XVIII в. и Българското общество за изучаване на XVIII век. Семинарът беше предназначен за студенти – бакалаври, магистри, докторанти и постдокторанти, коити имат интерес към темата “Близост и другост в  културата на XVIII-XIX в.” Програмата на семинара можете да видите…

Read More

Преглед за излезлите книги на Българското общество за проучване на 18 век в списание “Revue de Synthèse”

Нова публикация на проф. Рая Заимова в брой 140 от 2020 г. на списание Revue de Sythèse, която прави преглед на всички книги, посветени на темата за Просвещението, излезли в България през последните десет години. Публикацията е част от цялостната концепция на броя под редакцията на Жан-Пиер Шанделер, посветена на проявленията на Просвещението в Източна…

Read More

Конфесионални дебати: арменската полемична литература от ранния осемнадесети век

Анна Оханджанян – Институт за старинни ръкописи Матенадаран, Ереван, Армения и стипендиант на New Europe College, ще изнесе лекция на тема: Конфесионални дебати: арменската полемична литература от ранния осемнадесети век Лекцията ще се занимава със социалнополитическия контекст на ранния осемнадесети век, в който арменската полемична литература процъфтява. В двойствена геополитическа ситуация, под господството на враждуващите…

Read More

“Книгите като събития в Европа и Османската империя (ХVІІI – ХІХ век)”

Свалете поканата от тук. Изобретяването на печатарската преса (1439) от Йохан Гутенберг поставя началото на революционно дело, което представлява ключов момент в историята на модерна Европа. Еволюцията в областта на техниката и на печатното слово отразява движението на идеи, настроенията на автори и реакциите на образовани читатели, маркира социалните промени, довели до преструктуриране на граници…

Read More

В търсене на легендата. Пътеки към Агликина поляна

  Николай Аретов В търсене на легендата. Пътеки към Агликина поляна   Националната митология целенасочено и последователно изгражда разгърнат разказ за героите, сред които борците за свобода заемат важно място. Този разказ извежда на преден план, сакрализира, определени топоси, свързани с важни събития, с битки и особено лобните места. По-късно на тях се поставят паметници…

Read More

Възрожденските географски карти: стратегии на употреба

Десислава Лилова Възрожденските географски карти: стратегии на употреба   Задачата ми днес е да се опитам да реконструирам идеологическите употреби на географските карти във възрожденската култура. Проблемът заслужава внимание, тъй като географията е възлов предмет в образователната система от този период. Между 1835 и 1874 са отпечатани 38 учебника (55 заедно с преизданията), 3 атласа…

Read More

Мнемоничният субект в българската поезия от средата на XIX в. – пътувания във времето

  Анна Алексиева Мнемоничният субект в българската поезия от средата на XIX в. – пътувания във времето   С понятието Мнемоничен субект означавам психосоциалните характеристики на един, съществен за поезията от 40-50-те г. на XIX век, ролеви тип, който, носталгично обърнат към миналото (преживяно или въобразено), го митологизира, превръща го в основополагащ разказ за националната…

Read More

Католикът хан Тервел?

    Рая Заимова Католикът хан Тервел?   Може би трябва да започна от „откриването” на Тервел, познатия българския хан (701-718?), наследника във властта на Аспарух, който през 705 г. помага на император Юстиниан да си възвърне престола в Цариград и е удостоен с титлата „кесар”, предназначена по онова време само за християнските владетели. Един…

Read More

Духът на 1776: Полската и далматинската декларация за философска независимост

    Лари Уолф (Бостън) Духът на 1776: Полската и далматинската декларация за философска независимост   Увод: Славянските народи   „Първите звена в дългата верига от реформи и революции, проекти и заблуди, въстания и репресии, които през XVIII век доведоха до падането на стария режим, трябва да се търсят не в големите западни столици, в…

Read More