Годишна конференция

Интердисциплинарна научна конференция “Прогрес и предразсъдъци през XVIII и XIX век” 29 март 2024 г., Нова конферентна зала Софийски университет „Св. Климент Охридски“   Прогресът в различните му форми и проявления – обществени реформи, нововъведения, научни и технически достижения – винаги е бил обект на двойствени рефлексии. Оптимизмът, възхищението и ентусиазмът закономерно се сблъскват с…

Read More

Обява за Общо събрание на 27 март 2023 г.

Съгласно устава на Българското общество за проучване на XVIII в. обявата за ОС на сдружението се публикува в Държавен вестник и при седалището на сдружението по регистрация в ТР. Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Българско общество за проучване на XVIII век“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива…

Read More

Покана за годишна конференция

Белетристиката в архивите: подборът на факти и документи в научното изследване 27 март 2023 г. Нова конферентна зала Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Приканваме членовете на Българското общество за изучаване на 18. век да предложат своите доклади по тема, която се досяга до степента на коректност в употребите на фактически документален материал в нашите научни…

Read More

Програма на конференцията “Книга и шрифт. Традиция и съвременност”

  На 8-9 април 2022 г. в Нова конферентна зала на СУ “Св. Климент Охридски” ще се състои научната конференция “Книга и шрифт. Традиция и съвременност”. Конференцията ще се открие още на 7 април с изложба, посветена на история на българската книга и шрифт в СБХ. А на втория ден на конференцията е предвидена и…

Read More

Декларация на Международното общество за изучаване на осемнадесети век

БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ISECS СРЕЩУ НАПАДЕНИЕТО НАД УКРАЙНА И В ПОДКРЕПА НА УКРАИНЦИТЕ И УКРАИНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК Текст на декларацията: Като президент на Международното общество за изучаване на осемнадесети век от името на нашите членове и след консултации с Управителния съвет декларирам,…

Read More

Нова публикация в секция “Библиотека”

В секция “Библиотека” на сайта ни може да намерите изследванията на проф. дин Рая Заимова и на Стоян Дринков, посветени на българската следа в йезуитския театър, както и изготвения от Стоян Дринков каталог на 132 йезуитски пиеси в периода XVII-XIX в. Линк: https://bulgc18.com/?page_id=1044

Read More

Хартиени революции – ръкописните и печатни издания като идеологически инструменти

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК Хартиени революции – Ръкописните и печатни издания като идеологически инструменти  Интердисциплинарна конференция 15.11.2021 г.  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала Програма   9.15 – Откриване на конференцията от доц. д-р Надежда Александрова – председател на „Българското общество за проучване на XVIII век“   I .Водещ: Надежда…

Read More

Покана за годишна конференция

ХАРТИЕНИ РЕВОЛЮЦИИ – РЪКОПИСНИТЕ И ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ КАТО ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ Настоящата конференция продължава темата от предходната година за събитийността на книгата, като този път акцентът е поставен върху историята на хартията, нейното разпространение и употреби в периода XVI-XIX век. Темата е в унисон с „материалния обрат“ като подход в изследването на културната и социална история,…

Read More