Програма на

годишната конференция на БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК

Хартиени революции –

Ръкописните и печатни издания като идеологически инструменти

15.11.2021 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала

 

  9.15 – Откриване на конференцията от доц. д-р Надежда Александрова – председател на „Българското общество за проучване на XVIII век“

 

I. Водещ: Надежда Александрова

9.20-9.40 Diego Lucci (American University in Bulgaria) – The Revolutionary Political Theology of John Locke’s Two Treatises of Government

9.40-10.00 Ангелина Вачева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Първите руски преводи от „Енциклопедията“: издания и проблематика

10.00-10.20 Ребека Джили (СУ „Св. Климент Охридски“) – Метанаративът за Отечествената война от 1812 г. и „Повесть о рождении, происхождении и всей жизни“ от кн. И. М. Долгоруков

 Дискусия

 Кафе пауза

II. Водещ: Рая Заимова

11.00-11.20 Мария Полимирова (ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ – СУ) – Печатната книга на Балканите през XVI в.

11.20-11.40 Десислава Узунова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Първи научни наблюдения върху пети автограф на преводача Самуил Бакачич и рецепцията му в южнославянската ръкописна традиция на цикъла „Чудеса Богородични“ (MS Or. 297 – библиотека Марчана, Венеция)

11.40-12.00 Маргарет Димитрова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Авторитетът на печатните истории. Маргиналии в два преписа на „История славянобългарска“: Пантелеймоновия и Гладичовия

12.00-12.20  Рая Заимова (Институт за балканистика с Център по тракология – БАН) – Българската историография (1992-2018) за йезуитския театър (ХVІІ-ХVІІІ в.); Стоян Дринков – независим изследовател – Българската следа в йезуитския театър

 Дискусия

Обедна почивка

 III. Водещ: Андриана Спасова

14.00-14.20 Николай Аретов (Институт за литература – БАН) – Две „кървави“ сватби, книжнината, държавата

14.20-14.40 Николай Чернокожев (СУ „Св. Климент Охридски“) – Записването и неговите употреби

14.40-15.00 Андриана Спасова (Институт за литература – БАН) – Маргинални гласове из архивния масив на Найден Геров

 15.00-15:20 Надежда Александрова (СУ „Св. Климент Охридски“), Маргарита Добрева (Институт за балканистика с Център по тракология – БАН) – За децата в османската държава: политиката на първото османско детско списание „Мюмеиз” и българските реакции към нея

Кафе пауза

IV. Водещ: Николай Чернокожев

15.40-16.00 Пламен Антов (Институт за литература – БАН) – Неочаквани родства по избор: вестникът и романът

16.00-16.20 Лора Хараламбиева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Италианските писателки и литературата през XVIII век –  първи стъпки към излизането от сянката на канона

16.20-16.40 Цветан Радулов (Научен архив – БАН) – Пътеписите на кръстопът. Османското хигиенно всекидневие през призмата на действителността и идеологията

Обща дискусия

 Пауза

 18.00 – Годишно събрание на Българското общество за проучване на XVIII век

Дневен ред:

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и избор на нови членове на Управителния орган за нов двугодишен мандат;
  2. Промяна на адреса на управление на Сдружението;
  3. Приемане на промени в устава на Сдружението;
  4. Приемане на годишен доклад и годишен отчет за дейността на Сдружението за 2019 г. и 2020 г.;
  5. Приемане на годишен отчет за финансовото състояние на Дружеството;
  6. Гласуване на решение за размера на членския внос и събиране на членски внос;
  7. Разни.