Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на Десислава Узунова, докторантка в катедра “Кирилометодиевистика” във Факултета по славянски филологии на Софийския университет, на тема “Преводачески маршрути на цикъла на Агапий Ландос “Чудеса Богородични” в южнославянски контекст (XVII-XIX в.)”.  Лекцията е в рамките на Изследователски семинар за XVIII век и ще се проведе на 15.01.2019 г. от 18.00 ч. в Нова конферентна зала на СУ.