В настоящият първи том от монографичната серия “Дългият XVIII век” са събрани изследванията на учени, участвали в едноименната годишна конференция на Българското общество за проучване на 18. век, проведена в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Николай Чернокожев.

Книгата свалете от тук.