Годишна конференция на Българското дружество за проучване на ХVIII в.

Писмото като културен и исторически феномен през ХVIII-XIX в.

Петък, 28 март 2014 г.
Нова конферентна зала на СУ (Ректората)

 

I. Заседание „Писма и писмена култура през ХVIII в.”

(водещ Николай Чернокожев)

13.00 – 13.20 Ангелина Вачева (СУ): Образът на Русия в кореспонденцията на Анастасия Соколова и Валентин Жамере-Дювал (1761-1774).

13.20 – 13.40 Иван Първев (СУ): Писма вместо договор. Съюзното съглашение между Екатерина II и Йосиф II от 1781 г.

13.40 – 14.00 Антоанета Петкова (СУ): Френската „военна“ дипломация в Константинопол. Писмата на Лафит-Клаве, 1784-1788 г.

14.00 – 14.20 Маргарита Серафимова (БАН): В пространството на писмото.

14.20 – 14.40 Бойка Илиева (ЮЗУ): Италия в писма на българи.

14.40 – 15.10 Дискусия

Кафе пауза (15.10 – 15.40)

 

II. Заседание „Писмото като феномен на възрожденската епоха”

(водещ Ангелина Вачева)

15.40 – 16.00 Румяна Дамянова (БАН). Възрожденската епистоларност.

16.00 – 16.20 Николай Чернокожев (СУ): Писмата – гласът на завръщането.

16.20 – 16.40 Любка Ненова (ЮЗУ): Наблюдения над езиковите черти на „Писменик общеполезен“ от Христаки Павлович.

16.40 – 17.00 Мина Христемова. “Писмата на Власиос Скорделис от архива на фамилията Гюмюшгердан”.

17.00 – 17.20 Надежда Александрова (СУ): „Животът на госпожа дьо Севинье” от Алфонс дьо Ламартин и писмата между българките през Възраждането.

17.20 – 17.40 Николета Пътова (БАН): Историята на “Шуми Марица”, разказана в писма.

17.40 – 18.10 Дискусия

 

Закриване на конференцията