Интердисциплинарна научна конференция

Оксидентализмът

или (тенденциозните) „източни” представи за „Запада”

Софийски университет „Св. св. Климент Охридски”
4-5 май, 2005

програма

 

Сряда, 4 май, зала 1

9:30-11:00 часа

Водещ Рая Заимова

Откриване

Николай Аретов, Що е оксидентализъм и има ли той почва у нас? Предварителни тезиси в търсене на литературните аспекти на проблема

Лийла Ганди (Мелбърн), Ориентализъм срещу оксидентализъм: Бележка срещу баланса

Димитър Камбуров, Двойното огледало: Изток и Запад от гледната точка на балканската междинност

Јасмина Мојсиева-Гушева (Скопие), Запад срещу Изток

* Лари Улф, (Бостън), Духът на 1776: Полската и далматинската декларация за философска независимост

* Николай Чернокожев, Залези и запади

Дискусия

 

Кафе-пауза

 

11.30-13.00

Йелда Демираг (Анкара), Пан-идеологиите в Османската империя срещу Запада: От паносманизма до пантюркизма

Реджеп Бостемур (Анкара), Другият на Изток: Ориентализмът и Османската империя

Йорданка Бибина, Турският поглед към Запада или еманципацията на Изтока

Надежда П. Александрова, Една “европейка” в турската провинция или какво виждат жените

Дискусия

 

14.00-16.30

Водещ Диана Мишкова

Диана Мишкова, Представи за Европа на Балканите от ХІХ в. Наблюдения върху културния трансфер на знания

Саня Велкова, Самоидентификация между Изтока и Запада: гръцките характеристики на балканския феномен в края на на XIX и първата половина на ХХ в.

Румяна Л. Станчева, Ролята на художественото в конструирането на обществено валидни представи за Запада (По образци от 30-те години на ХХ в.)

Антоанета Балчева, Оксидентализмът – реторични форми на самоидентификация

* Уенди Брасуел (Лондон), Ориентализъм, оксидентализъм и космополитизъм: Балкански пътеписи за Европа

Дискусия

 

Кафе-пауза

 

16.30-17.00

Людмила Костова, Отвъд ориентализма и оксидентализма: Един закъснял прочит на „Анастасии или мемоарите на един грък” от Томас Хоуп

Витана Костадинова, Западни визии

Радослава Илчева, „По дрехите посрещат…” или Въшният вид в културологичната антитеза Изток – Запад

Дискусия

 

Четвъртък, 5 май, зала 2

 

9.30-11.00

Водещ Николай Аретов

Раймонд Детрез (Гент), „Елинизация” и „европеизация” в България през възраждането

Бисера Дакова, Кратък речник на Ориента (или за непроявения дебат между Иван Богоров и Добри Войников)

Николета Пътова, Отхвърленият „европеизъм”

Десислава Лилова, Европа като колониален господар: дебатът за железниците във възрожденския печат

* Елена Налбантова, Идеологът Раковски и неговият експеримент “Хиндистан”

Дискусия

 

Кафе-пауза

 

11.30-13.00

Надежда Андреева, Европа в лириката на Асен Разцветников

Албена Вачева, Умният път е: с тяхното оръжие да се въоръжим… Модерният дебат за “родно” и “чуждо”

Надя Данова, Образът на папищаша и протестанта в българската книжнина

Рая Заимова, Католикът хан Тервел?

Любомир Георгиев, “Drang nach Westen” през ХVІІІ в. Българската колонизация в Седмиградско и Банат като стълб на западното влияние в онези земи.

Дискусия

 

14.30 Следобедно заседание

Образът на другия в българската литература (Кръгла маса)

Бойка Илиева, Образът на Италия и италианците в българските възрожденски учебници по география

Кристина Петкова, Немски литературни мотиви в поезията на Петко Р. Славейков

Заключителна дискусия