Интердисциплинарна научна конференция
10-11 април 2006

Програма

Надежда Андреева, По пътищата на кръстоносците. Големият свят на историята и малкият свят на семейството в немската пиеса “Балдуин, император на Изтока” (1676)

Рая Заимова, Просвещенската “цивилизация” и пътят към югоизтока

Илиана Михаила (Букурещ), Граници в румънските земи през ХVІІІ в.

Елиана Райчева, Пътуване през България в 1841 г.

Јасмина Мојсиева-Гушева (Скопие), Имагинарни татковини

Николай Аретов, В търсене на легендата. Пътеки към Агликина поляна

Лидия Михова, Улицата – художествени интерпретации през Възраждането

Анна Алексиева, Мнемоничният субект в българската поезия от средата на XIX век – пътувания във времето

Александър Прокопиев (Скопие), За комшията или агата во Истанбул

Елена Попова, Мобилни форми на църковното изкуство за домашния олтар през епохата на балканското Просвещение

Ваня Рачева, Хайдут Велко Петров(ич) на синура на българо-сръбските политически отношения в зората на балканския национализъм

Весела Димова, Границите в битието на българската книга през ХVІІІ-ХІХ в

Дияна Николова, Пътуващият човек и странстващите сюжети в културата на 18 век

Румяна Дамянова, Пътища на радостта – утъпкани и нови

Надя Данова, Един опит за картографиране на Балканите от 1828 г.

Десислава Лилова, Възрожденските географски карти: стратегии на употреба

Любомир Георгиев, Път и пътуване във Второто и в Третото българско царство (приемственост и нововъведения)

Маргарита Харбова, Пътят пресечен от граница в земите на Балканите

Гергана Георгиева, Административен център или центрове в Османската империя

Евелина Ръждавичка, Доверието – път или граница за постигане на търговски успех

Ангелина Вачева, Преодоляването на границите в мемоарите на Екатерина ІІ

Тамара Стоилова, Пътят на Европа към Русия (ХV-ХVІІ в.)

Радослава Илчева, Пътуването, което преобърна Русия

Людмила Костова, Пътищата на драгомана и съдбините на Елада: Уроците на историята според “Анастасий или мемоарите на един грък в края на XVIII век” от Томас Хоуп

Лилия Кирова, Променяме ли се или всичко отшумява в победоносната балканска тишина?

Бойка Илиева, Всички пътища водят към Рим. Българи посетили Италия през 18-19 век

Елена Азманова-Рударска, Граници и означения на пространството в спомени на участници във войните 1912-1918

Саня Велкова, Пътуването – единствено в живота – в неговото гръцко измерение

Йорданка Бибина, “Фатих-Харбийе”: пътят от традиционното към модерното

Констанца Гицулеску (Букурещ), “По незнайните пътища”: миграции и семейство в румънското общество (ХVІІІ в.)

Надежда Александрова, Европейски маршрути и лични истории: “граница” и “дом” в устните разкази на български мигрантки в Италия и Холандия