Изследователски семинар за XVIII век

Научен екип: проф. д-р Ангелина Вачева, Проф. дин Иван Първев, проф. дфн Николай Чернокожев, гл. ас. д-р Надежда Александрова, гл.ас. д-р Мария Баръмова

Място на провеждане: СУ „Св. Климент Охридски“

 

 

Изнесени лекции:

 

Антоанета Петкова, Личност и власт в Югоизточна Европа през ХVІІІ в. Случаят ”граф Боневал-Ахмед паша” (април 2010)

Мария Калинова. Просвещенският проект и задачата на публичното мнение според в. „Македония“ (май 2010)

Цветан Радулов. Хигиената в Османската империя през XVIII в. като европейско-ориенталски феномен (ноември 2010)

Николай Чернокожев. Балканите – България: един немски поглед (май 2011)

Пламен Велев. „Военната граница“ в стратегическото планиране на Хабсбургите през първата половина на ХVІІІ век (юни 2011)

Анна Алексиева.  Просвещенският проект на възрожденската гражданска поезия (декември 2011)

Маркус Левит. (Университет На Южна Калифорния, Лос Анжелис). От лубка к роману: »Пригожая повариха« Михаила Чулкова  (април 2012)

Mark David Wyers. Prostitution And Nationalism In Late Ottoman Istanbul  (юни 2013)

Владимир Игнатов. Писмата в някои произведения на Добри Немиров и Стефан Руневски: екзистенциални намерения на бойните (съ-) преживявания (декември 2013)

Николай Чернокожев. Дунавски изгледи: български измерения (април 2014)

Биляна Дойчинович (Белград). “Књиженство: жените авторки в Сърбия от XV до XX век” (юни 2014)

Алина Орловска (Люблин, Полша). Масонът в търсене на същността на битието. За мотивите в руската масонска поезия на XVIII век” (май 2016)

Ива Манова (Падуа). Кръстьо Пейкич (1666-1730) и традицията на религиозно-полемичната литература” (София, юни 2016)

Десислава Узунова, (Софийския университет). Преводачески маршрути на цикъла на Агапий Ландос “Чудеса Богородични” в южнославянски контекст (XVII-XIX в.) (януари 2019)

Анна Оханджанян – (Матенадаран, Ереван, Армения и New Europe College) Конфесионални дебати: арменската полемична литература от ранния осемнадесети век (юни 2019)

Драгана Гърбич – (Университет на Кьолн) Манифестът на Сръбското просвещение между Изтока и Запада (юни 2020)