Интердисциплинарна научна конференция

НАУКА, ТЕХНИКА, МОДЕРНИЗАЦИЯ

Организатори: Рая Заимова, Надя Данова, Людмила Миндова

12-13 октомври 2007

Софийски университет, зала 2

 

 

Векът на Просвещението е повод и изходна точка в съобщенията, които не се ограничават в хронологични рамки. Акценти:
• От наука и енциклопедизъм до “всепознанието” от Интернет
• Рационализъм и илюминизъм
• Наука и нови технологии, роман и литературни интерпретации
• Усещането за време
• От модернизацията на барон Хирш до стереотипа от/за “Ориент експрес”
• Модернизацията на манталитетите и “зачезващият” индивид

 
Рая Заимова, Енциклопедията през века на Просвещението

 

Светла Черпокова, Под систематично подреденото творение … (Поглед към алхимичните наличности в немската литература от края на ХVІІІ век и началото на ХІХ век)

Надежда Андреева, Напредъкът на обществото и разпадът на личността в произведенията на Фридрих Шилер (ХVІІІ в.) и Х.М. Енценсбергер (ХХ в.)

Огнян Ковачев, С въоръжено око: техники на гледане и оптики на разказване през XVIII и XIX век

 

Николай Аретов, Един модерен и един контрамодерен поглед към железниците: Стоян Заимов и Захари Стоянов
Ангелина Вачева, Жените и науката в Русия през XVIII век

 

Лора Попова , Образът – визия на манталитета на хипермодерния човек

 

Здравко Дечев, Феноменология на видеописмото
Антоанета Балчева, Националната държава в дигиталната епоха
Пламен Антов, “История славянобългарска” – между историята и националния епос
Надежда Драгова, Рилската преправка (сглоба) от 1825 г. на “История славянобългарска” – синтез на рационализъм с илюминизъм

 

Юлия Николова, Манталитетни модалности
Елена Гетова, Иван Богоров – модернизатор на манталитети (наука, техника, модернизация в „Журнал за наука, занаят и търговия”)

 

Надя Данова, “Лесно им беше по-рано на хората”
Людмила Костова, Модерност, мобилност и ориенталски примитивизъм: Османската империя през погледа на британски пътешественици от началото на ХІХ век
Весела Димова, Д-р Георги Миркович и полъхът на модернизацията в стария Сливен
Добринка Парушева, Общество, технология и култура, или как Балканите се срещат с Модерното
Теодора Бакърджиева, Русе „град велик и многотърговен” или модерен ли е „модерен Русчук”

 

Александър Костов, По въпроса за техническата модернизация на Балканите до І-та световна война
Румяна Прешленова, Висшето образование в Австро-Унгария и българите 1879-1918 г. – нови манталитети и нови възможности

 

Евелина Ръждавичка, Първото пловдивско изложение и „чудесата на модерния свят“

 

Мюжден Мехмедова, Митовете на модерната албанска идентичност от началото на XХ век
Русана Бейлери, Социолингвистични проблеми на албанската литература
Християн Атанасов, Видинското еничарство през XVIII век: модернизация на менталността
 

Мария Калицин, Османска документация от началото на ХVІІІ в. за поддръжка и ремонт на солници в Анхиало (Поморие)

 

Людмила Миндова, Краят на историята – “западно-източният диван” на ХХ век