Интердисциплинарна научна конференция

Просветеният смях

2-3 април 2004

 

 • Николай Аретов, Обектите на просветения смях. Уводни думи
 • Надя Данова, Така рече Йоан Златоуст
 • Снежана Ракова, Новелата за лекомисления логотет у Никита Хониат
 • Мария Калицин, На какво и как се смее османският историограф
 • Пенка Данова, Балкански смях в ренесансова Венеция
 • Клео Протохристова, Просвещенската “носология” – смях и подривност
 • Огнян Ковачев, “Научи ме да се смея, спаси душата ми”: роли на готическия смях
 • Людмила Костова, Ориенталски нелепици: (Не)просветеният смях на лейди Елизабет Крейвън
 • Рая Заимова, Настрадин Ходжа във френски контекст
 • Весела Димова, Назидателният присмех на Просвещението
 • Бойка Илиева, “Бертолдо” и функциите на смеха през Възраждането
 • Јасмина Мојсиева-Гушева (Скопие), Светот на смеата
 • Иван Павлов, Трансформация на вещи от ежедневието в литературни факти
 • Ганчо Савов, Веселият свят на словенците
 • Радослава Илчева, Анекдотичната постбиография на руския държавник
 • Лилия Кирова, Непросветен ли е смехът на балканските хумористи и сатирици?
 • Антоанета Балчева, Ехото на смеха в лабиринтите на Балканите
 • Йорданка Бибина, Йомер Сейфеттин – тъжната усмивка на сатирика
 • Саня Велкова, Карагьозис – балканският характер?
 • Румяна Дамянова, Смехът като културна емоция
 • Елена Тачева, Смехът във възрожденския училищен дискурс – употреби, санкции, литературни рефлекси
 • Лидия Михова, Над какво се смее българинът през Възраждането
 • Сава Сивриев, Анекдотът в “Митология на Синтипа философа” на Софроний епископ Врачански
 • Хюсеин Мевсим (Анкара), Войниковата комедия “Поевропейчването на турчина”
 • Николай Аретов, Пародии на националистическата митология
 • Елена Азманова-Рударска, Пародията в мемоарната литература
 • Николай Чернокожев, Невероятните смехове на/за един съвременен българин
 • Албена Вачева, Бай Ганьо – травестия на юнака
 • Никола Бенин, Комичното във фейлетоните на Алеко Константинов
 • Лора Попова, Хитростта, глупостта и смехът в произведения на български автори
 • Наталия Христова, Езоповият език и неговите преводачи