Интердисциплинарна научна конференция

Модерността вчера и днес

25- 26 февруари 2002 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

 • Надежда Драгова. Преписите на Паисий Хилендарски – митове и реалности.
 • Любомир Георгиев. Проявления на модерното у българската католическа емиграция през XVIII век. 1. Мястото на жените в обществото. Дейността на фондациите.
 • Надя Данова. Идеите на Просвещението и модернизацията на манталитетите.
 • Елена Тачева. Война и модерност. През текстовете на Софроний Врачански.
 • Иван Първев. Да бъде или да не бъде. Размисли за деосманизацията на Югоизточна Европа през 1789 г.
 • Снежка Панова. Интегрирането на българския търговец от 18 век в международната търговия.
 • Сава Сивриев. Атанасий Нескович и неговата „История славяноболгарског народа“ (Будим, 1801).
 • Румяна Радкова. Възрожденският българин на път към последния си дом.
 • Рая Заимова. „Цивилизация и варварство“ и образът на българина.
 • Николай Чернокожев. Усвояване на модерността.
 • Аделина Странджева. Европа и подвижността на културните й граници.
 • Юлия Николова. Кажи му името…
 • Румяна Дамянова. Реклама / разгласа през Възраждането или появата на „очакващия“ човек.
 • Весела Димова. Нововъведенията – съблазън, заплаха и необходимост за възрожденските българи.
 • Лидия Михова. Малакови и мадмоазели. За литературните интерпретации на женската дреха през Българското възраждане.
 • Мила Кръстева. Паспортът на малаков.
 • Николета Пътова. Европа – заплаха или копнеж? (Комедийни интерпретации на европейското)
 • Борис Ангелов. Каравеловата интерпретация на „криворазбраната цивилизация“
 • Николай Аретов. Диалектика на традиционното и модерното. „Видрица“ на поп Минчо Кънчев.
 • Надежда Андреева. Модерният фолклор: „Подслушани песни“ от Асен Разцветников.
 • Антоанета Балчева. Старите дрехи на новото време. Отново за хронотопа на Балканите.
 • Бисера Дакова. Българските символизми.
 • Румяна Л. Станчева. Жорж Папазов като писател.
 • Елиана Райчева. Образци на европейската литература в българските пощенски картички от началото на ХХ век.
 • Христо Манолакев. „Избор“ и „Отговорност“ – модерният либерален проект на XVIII век през тематизацията на „женското самоубийство“ в руската литература.
 • Радослава Илчева. Бронзовите кумири на Русия.
 • Йорданка Бибина. На прага на времето: Ахмед Хамди Танпунар и модерната турска поезия.
 • Саня Велкова. Усвояването на традицията и натискът на модерното – гръцкият пример преди един век.
 • Јасмина Мојсиева-Гушева (Скопие). Кризите и техничките иновации како spiritus movens во уметноста.
 • Маргарита Харбова. Европейски влияния и етнокултурната идентичност на българите.
 • Десислава Николаиду. Европейското влияние върху богатото балканско жилище от 18 и 19 век. По материал от България и Гърция.
 • Добрина Желева-Мартинс. Първи стъпки към модернизиране и европеизиране на българското градоустройство след Освобождението.