Интердисциплинарна научна конференция

Пари, думи, памет

3-4 април 2003 г.

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

 • Николай Чернокожев, Лицата на парите.
 • Иван Павлов, Чешките пари като знак и символ.
 • Надежда Андреева, Парите и свободата на словото или храни куче да те лае.
 • Надя Данова, „Ах, прокляти пари!!!“ или жизнеописание на „Мирозрение“ в цифри.
 • Елена Попова, Златото в народната и църковната култура на българите през османския период.
 • Рая Заимова, Паметта на Европа. Българският случай.
 • Румяна Радкова, Самоорганизация при финансирането на българската култура през Възраждането.
 • Маргарита Харбова, Пари-изкуство-памет.
 • Недка Капралова, Думи – пари, думи – памет Или венец безсмертия за книжевното спомоществование.
 • Пламен Божинов, Благотворителност и национално единение след Априлското въстание.
 • Светлана Иванова, Големите вакъфи в българските земи през 18 в.
 • Александър Антонов, Времето е пари – османската пощенска служба през 18 в.
 • Данчо Господинов, Дом – Пари – Път.
 • Сава Сивриев, За богатството и парите в Житието на св. Софроний епископ Врачански.
 • Лидия Михова, Богати и сиромаси. Парите и думите във възрожденската белетристика.
 • Николета Пътова, Моралните оценки на материалното (с примери от възрожденската драматургия).
 • Николай Аретов, Парите в литературата. Повестта „Беше“ на Васил Попович.
 • Любомир Георгиев, Българската историческа памет в съчиненията на двама францискански духовници от средата на ХVІІІ в.
 • Юлия Николова, Рабушът.
 • Румяна Дамянова, Знаци на паметта.
 • Весела Димова, Парите през погледа на Ив. Богоров, Ив. Е. Гешов и П. Р. Славейков.
 • Гражина Шват-Гълъбова (Варшава), Паметта на историята. Една равносметка на Стефан Цанев.
 • Јасмина Мојсиева-Гушева (Скопие), Интелектот и добивката.
 • Елиана Райчева, Има ли Гаврош един грош, има ли Козета една монета?
 • Радослава Илчева, Остойностяването на литературния труд в Русия (Исторически ракурси).
 • Христо Манолакев, Парите и раждането на сантименталния любовен сюжет.
 • Йорданка Бибина, Банките и културата в съвременна Турция.
 • Антоанета Балчева, Траектория на паметта.
 • Румяна Л. Станчева, Бедният и богатият. Балканите в културологичната перспектива на Лучиан Блага.