Редакторският екип на поредицата “Дългият осемнадесети век” осъществи това издание в сътрудничество с екип от Институа за литература към БАН по проект на ФНИ, „Фикционално и документално в българската проза на XIX век. Аналогии с чуждестранната литература“, № КП-06-М 70/2, с ръководител д-р Андриана Спасова.

Изданието е резултат от проведената през 2023 г. конференция “Белетристиката в архивите. Подборът на факти и документи в научното изследване”.  Електронен вариант на книжното тяло, издадено от ИК “Боян Пенев”, може да намерите тук:

https://ilitizda.com/books/843-2024-05-15