Списък на членовете на ръководния орган на Българско общество за проучване на осемнадесети век от създаването му до днес

1992-1997 – Председател: Надя Данова, зам.-председател – Снежка Панова, секретар – Росица Градева, касиер – Иван Първев

1997-2004 – Председател: Николай Аретов, секретар – Рая Заимова, касиер – Иван Първев

2004-2009 – Председател: Рая Заимова, зам.-председател Николай Аретов, касиер – Пенка Данова

2009-2013 – Председател: Иван Първев, зам.-председател Ангелина Вачева, секретар – Мария Баръмова, касиер – Антоанета Петкова

2013-2015 – Председател: Ангелина Вачева, зам.-председател Николай Чернокожев, секретар – Мария Баръмова, касиер – Антоанета Петкова

2015-2019 – Председател: Рая Заимова, зам.-председател Надежда Александрова, секретар Анна Алексиева, касиер – Антоанета Петкова (Андриана Спасова)

2020 – до днес – Председател: Надежда Александрова, зам.-председател Рая Заимова, секретар Анна Алексиева, касиер – Андриана Спасова

Според статута на Международната организация за проучване на 18 век (ISECS), всеки избран председател на национално дружество – каквото е Българското общество – е делегат в ежегодните сесии, на които го представя. През годините са взели участие Николай Аретов, Рая Заимова, Надежда Александрова, Иван Първев

В периода 2011-2015 г. Рая Заимова е кооптиран член (coopted member) в Изпълнителния съвет (EC) при (ISECS).