Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Свалете поканата от тук.

Изобретяването на печатарската преса (1439) от Йохан Гутенберг поставя началото на революционно дело, което представлява ключов момент в историята на модерна Европа. Еволюцията в областта на техниката и на печатното слово отразява движението на идеи, настроенията на автори и реакциите на образовани читатели, маркира социалните промени, довели до преструктуриране на граници и промяна на манталитетите (Dutu 1998, Toth 2000, Даскалова 1999). Във връзка с концепцията за événement, която имплицира върху събитието смисъла на онтологическа прагова ситуация между липса и наличие (Badiou 1988), на книгите през периода на създаването на първите печатници на Балканите и в Османската империя може да се гледа именно като на „събития“. Те могат да са единични или такива, които генерират „епохи“ и читатели на езиците на общностите в рамките на големите политически формации на картата на Югоизточна Европа през XVIII
и XIX век.

Интердисциплинарната конференция на Българското общество за проучване на XVIII век има за цел да привлече изследователи, които да прибавят нови данни към вече известното за история на книгите и техните читатели в този регион на Европа, но също и да прикани към осмисляне на понятия като „епоха“, „конструкт“, „събитие“, „модерност“, отнесени към посочения исторически период. Представянето на дигитални колекции от данни за история на книгите и читателите също влиза в обхвата на това научно събитие.

Конференцията ще се проведе на 10-11 юни 2019 г. в Новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“.

Предлагаме теми за доклади в следните примерни посоки:

  • Първите печатници на кирилица, глаголица и арабица.
  • Книжовни средища през века на Просвещението: литературни кръжоци в Западна Европа и Русия.
  • Читалища и издатели в Османската империя.
  • Печат и цензура.
  • Сблъсъкът между старото и новото.
  • Ефектите от четенето и консолидацията на общностите.
  • Книжното тяло и електронното издание.

Очакваме вашите заявки – заглавие и резюме на доклада (до 250 думи) на адрес bulgc18@gmail.com до 15 април 2019 г.

Организатори на събитието: проф. дин Рая Заимова, доц. д-р Надежда Александрова, гл. ас. д-р Анна Алексиева

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment

*

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.