Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

 

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК

 

НАСЛАДИ И ЗАБРАНИ

 

Интердисциплинарна конференция

10-11.10.2017 г.

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала

 

 

Програма

 

 

Вторник, 10 октомври 2017 г.

 

 

9.00 – 11.00

 

Откриване на конференцията

Водещ: Рая Заимова

 

Пенка Данова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН) – Ориенталските наслади: музиката и жените в писмата на Джовани Киаромани от пътуването му от Виена до Бурса (1659 г.)

 

Мария Шушарова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН) – Власт и магия – ирационални практики в местното управление

 

Надежда Александрова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Наслади и потайности в пътеписните текстове: меракът на цариградските жени

 

Дияна Николова (ПУ „Паисий Хилендарски”) – Изтокът в просветителските и в романтическите огледала на западноевропейската култура

 

Дискусия

 

11.00 11.30 – Кафе пауза

 

11.30-13.00

 

Водещ: Надежда Александрова

 

Елисавета Стойчева (ЮЗУ „Неофит Рилски”) – Проигумен Паисий Хилендарски. Или във/ отвъд забраните и насладата на/ за тялото и Духа

 

Любка Ненова (ЮЗУ „Неофит Рилски”) – Награди и религиозни санкции в „Житието на св. Василий Нови“ от ръкопис № 170 от Патриаршеската библиотека в Сърбия

 

Владимир Игнатов (9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, СУ „Св. Климент Охридски”) – От рахата до анатемата (наблюдения върху първата българска възрожденска комедия)

 

Пламен Антов (Институт за литература – БАН) – Parodia sacra: християнство, карнавал, революция

 

Дискусия

 

13.00-14.00 – Обедна почивка

 

14.00-16.00

 

Водещ: Анна Алексиева

 

Ангелина Вачева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Чай, пушени еленски езици и хайвер: вкусните руски изкушения в писмата на Валентин Жамре-Дювал и Анастасия Соколова

 

Стефан Дечев (ЮЗУ „Неофит Рилски”) Захар, власт и удоволствия в османския 18 в.

 

Рая Заимова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН) – За „сладките времена” по балкански

 

Дискусия

 

16.00-16.20 Кафе пауза

 

16.20- 17.40

 

Водещ: Ангелина Вачева

 

Анна Алексиева (Институт за литература – БАН) – Между удоволствието и забраната: популярни песни на османотурски език

 

Николай Чернокожев (СУ „Св. Климент Охридски“) – Насладата от забраната. Възрожденски измерения

 

Андриана Спасова (Институт за литература – БАН) – Анакреонтични мотиви в българската поезия на XIX век

 

Елена Азманова (ЮЗУ „Неофит Рилски”) – „В обятията на Парни” – един поглед към минералните бани след Освобождението и поетическите вдъхновения

 

Дискусия

 

18.00 – Годишно събрание на Българското общество за проучване на XVIII век

 

 

Сряда, 11 октомври 2017

 

Водещ: Николай Чернокожев

 

9.00-10.00 Сесия за представяне на научни проекти от членове на Дружеството

 

Мила Кръстева (ПУ „Паисий Хилендарски“) – Представяне на академичния проект „От уста на ухо… до Internet“ (Проект № ФП17-ФЛФ-004 / 16 май 2017 г. – Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с ръководител доц. д-р Мила Кръстева).

 

Анна Алексиева (Институт за литература – БАН), Димитър Атанасов (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН), Гергана Райжекова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Представяне на академичния проект „Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)“ – ФНИ: ДН 05/16, ръководител доц. д-р Венцислав Димов.

 

Дискусия

 

10.00 10.20 – Кафе пауза

 

10.20- 12.00

 

Водещ: Николай Чернокожев

 

Мая Тименова – Коен (ПУ „Паисий Хилендарски”) – Сексуалното удоволствие отвъд забраните и задръжките: Философията в будоара от Маркиз дьо Сад

 

Жоржета Чолакова (ПУ „Паисий Хилендарски”) – Романтическата меланхолия: „щастието да бъдеш тъжен”

 

Бойка Илиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”) – Италиански научни идеи за жената от края на XIX в. и тяхната рецепция в България

 

Людмила Миндова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН) – Държавна сигурност и сексът

 

 

Заключителна дискусия

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment

*