Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Българското общество за проучване на ХVІІІ в.
и Центърът за академични изследвания

организират
интердисциплинарна научна конференция на тема

Оксидентализмът

или (тенденциозните) „източни” представи за „Запада”

На нея ще бъдат разгледани образите на Запада в литературата и изкуствата, хуманитарните и социалните науки, медиите и масовото съзнание.

На конференцията ще се обсъждат следните проблеми:

– Отношението ориентализъм – оксидентализъм; оксидентализмът като реакция на ориентализма; ориентализмът като модел на оксидентализма; взаимни търсения и преплитания.

– Социални, психологически и исторически аспекти на противопоставянето Изток – Запад.

– Ментални конструкции за Запада и тяхното присъствие в изкуствата, хуманитаристиката и общественото съзнание.

– Опити за очертаване на историческите корени на оксидентализма, неговото възникване, развитие и модификации.

– Оксидентализмът и стереотипите за своето и другия.

– Оксидентализъм, национализъм и пан-идеологии (панславизъм, пантюркизъм и др.).

– Европеизация и/или Оксидентализъм

– Оксидентализъм и глобализация.

Замисълът на интердисциплинарния форум предполага текстове, посветени на различни периоди, различни национални явления и различни методологически гледни точки, включително и отхвърляне на предложената проблематика и нейната актуалност.

Конференцията ще се проведе в София, в първата половина на май 2005 г. Датата и мястото ще бъдат уточнени допълнително.

Очакваме вашите заявки (придружени с кратко резюме, а при нужда – и от кратко CV) до 1 март 2005 г. на следните адреси:

Николай Аретов: naretov@yahoo.com

Рая Заимова: rzaimova@hotmail.com

Диана Мишкова: mishkova@cas.bg

Вижте и доклада на Николай Аретов “Що е оксидентализъм и има ли той почва у нас? Предварителни тезиси в търсене на литературните аспекти на проблема”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment

*

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.