Европа като колониален господар: дебатът за железниците във възрожденския печат

    Десислава Лилова Европа като колониален господар: дебатът за железниците във възрожденския печат   Европа е ключово понятие в идеологическия речник на Възраждането, чийто противоречив, но продуктивен потенциал произтича от класическия сблъсък между утопия и реалност.[1] На практика това означава, че когато в печата авторите споменават името на континента, те визират не само и…

Read More

Западни визии

    Витана Костадинова Западни визии Резюме   Дефиницията на понятието оксидентализъм, която използвам за отправна точка, не съвпада със схващането на Иън Бурума и Авишай Маргалит за оксидентализма като “война срещу конкретна идея за Запада” (“The Origins of Occidentalism”. In: The Chronicle of Higher Education. The Chronicle Review. Feb. 6th, 2004). По-скоро виждам употребата…

Read More

„По дрехите посрещат…” или въшният вид в културологичната антитеза Изток – Запад

    Радослава Илчева „По дрехите посрещат…” или въшният вид в културологичната антитеза Изток – Запад   Външният вид на човека е тема-лабиринт за широк кръг специалисти – от етнолози до психопатолози. Съотнасянето на проблема с културологичната антитеза Изток – Запад не конкретизира проучвателската задача. Напротив, усложнява интригата й с нови корелации, асоциации, сюжети и…

Read More

Оccident versus Orient

    Јасмина Мојсиева-Гушева Оccident versus Orient   Кога се разгледува односот помеѓу Западот и Истокот или попровокативно кажано помеѓу христијанството и исламот се забележуваат спротиставени мислења, затегнатост, произволности дури и маргинализирачки однос кон еден од најважните светски културно политички проблеми во моментов. Оваа тема во себе содржи многу отворени прашања како: од каде доаѓа…

Read More

Българите католици в Трансилвания през ХVІІІ в. като опора на Запада в карпатското княжество

    Любомир Георгиев Българите католици в Трансилвания през ХVІІІ в. като опора на Запада в карпатското княжество   Българите често са възприемани като принадлежащ към Изтока народ. Подобно на повечето обобщения, погледнати през призмата на конкретно-историческия подход, това също е невярно. Когато българските земи са попадали под владичеството на някоя от цариградските монархии, било…

Read More

Един сложен Оксидентализъм: Колониално желание и разочарование у В. С. Найпол

Лийла Ганди (Мелбърн) Един сложен Оксидентализъм: Колониално желание и разочарование у В. С. Найпол   В последните години въпросът за връзката на В. С. Найпол с Англия започна да усложнява неговата досега негативна рецепция в постколониалната академична общност. Докато през 80-те години поколение от вдъхновени от анализа на колониалния дискурс критици беше способно да го…

Read More

“Погърчване” и “поевропейчване” през Възраждането

Раймон Детрез “Погърчване” и “поевропейчване” през Възраждането   1   Още при едно първо бегло запознанство с проблема за оксидентализма в България – в смисъл на отрицателно предразположение към Запада – възниква презумпцията, че българският (всъщност балканският) оксидентализъм изисква спрямо оксидентализмa “изобщо” същите допълнения и уточнения, каквито Мария Тодорова, изтъквайки специфичността на балканизма – отрицателното…

Read More

Пан-идеологиите в Османската империя срещу Запада: от паносманизма до пантюркизма

Йелда Демираг (Анкара) Пан-идеологиите в Османската империя срещу Запада: от паносманизма до пантюркизма   Дори когато Османската империя обхваща една трета от европейските земи, тя не е призната за европейска сила поради религията, различаваща я от другите европейски държави.[1] Де факто, османците не са се стремили да бъдат признати като такава, понеже са смятали, че…

Read More

Отново за “Оксидентализма” като образ на Другия

Надя Данова Отново за “Оксидентализма” като образ на Другия     Бих искала да споделя някои от проблемите, с които съм се сблъсквала в усилието си да разбера поне донякъде какво са искали да кажат нашите сънародници от XVIII и XIX в., сътворявайки образа на Запада. За всички нас е ясно, че не винаги можем…

Read More