Русе “град велик и многотърговен” или модерен ли е “модерен Русчук”

Теодора Бакърджиева Русе “град велик и многотърговен” или модерен ли е “модерен Русчук”   От десетилетия Русе носи етикета “модерен град”, а русенци дори в периоди на кризи, категорично определят себе си като модерни хора и имат самочувствието на по-европейци от другите. Корените на тази “модерност“ могат да се открият още в края на ХVІІІ…

Read More

Социолингвистични проблеми на албанската литература

Русана Бейлери Социолингвистични проблеми на албанската литература   В памет на проф. Живко Бояджиев   Еволюцията на албанската книжовна норма, включваща азбука, правопис и езиков стандарт, преминава през изключително голямо разнообразие през ХХ в., за да достигне до компютърните възможности за дигитализация през ХХІ в. Настоящата статия разглежда по какъв начин социолингвистичните проблеми се отразяват…

Read More

Висшето образование в Австро-Унгария и българите 1879-1918 г. – Нови манталитети и нови възможности

Румяна Прешленова Висшето образование в Австро-Унгария и българите 1879-1918 г. – Нови манталитети и нови възможности   Какво друго, ако не висшето образование, е най-прекият път към науката, техниката и модернизацията на обществата в новото време? Разбира се, този път не е лек, особено за нации като българската, осъдени на прословутото догонващо развитие. Създаването на…

Read More

Образът – визия на манталитета на хипермодерния човек

Лора Попова Образът – визия на манталитета на хипермодерния човек     Преходът от модернизъм към постмодернизъм се осъществява през втората половина на ХХ век. Докато Бруно Латур твърди „никога не сме били модерни”, Чарлс Тейлър обговаря „безпокойството на модерността”, Хабермас чертае „философският дискурс на модерността”, а Фредрик Джеймисън говори за една „единствена модерност”. Джани…

Read More

Митовете на модерната албанска идентичност от началото на XX век

Мюжден Мехмедова Митовете на модерната албанска идентичност от началото на XX век     Възраждането на Балканите е период на национални борби и извоюване на националната независимост. Именно тогава „малките” балкански народи изграждат свои програми и идеологии, които предопределят съдбата им за напред. Националните програми от периода на Възраждането обхващат не само борбата за независима…

Read More

С въоръжено око: техники за гледане и оптики на разказване през XVIII и XIX век

Огнян Ковачев С въоръжено око: техники за гледане и оптики на разказване през XVIII и XIX век   Всяка епоха вижда в образи епохата, която идва след нея. Валтер Бенямин, „Шарл Бодлер – лирик в епохата на високоразвития капитализъм”   През 1840 г., в рецензия за новоизлезлия роман на Стендал Пармският манастир, Оноре дьо Балзак…

Read More

Първото пловдивско изложение и „чудесата” на модерния свят

Евелина Ръждавичка Първото пловдивско изложение и „чудесата” на модерния свят   Бързите темпове, с които се развива световното индустриалното производство през първата половина на деветнадесетото столетие, налагат търсенето на нови пазари и форми за представяне и продажба на готовите продукти. Традиционните стокови панаири не могат да отговорят на новите потребности и това предопределя тяхната гибел.…

Read More

Общество, технология и култура, или как Балканите се срещат с Модерното

Добринка Парушева Общество, технология и култура, или как Балканите се срещат с Модерното     Винаги, когато мисля за срещата на Балканите с Модерността, един от първите образи, който ми идва на ум, е на “Ориент-Експрес”. Разбира се, той е само символ на Модерното. При това не е неговият първи агент на Балканите, тъй като…

Read More

„Под систематично подреденото творение … ” (Поглед към алхимичните наличности в Германия и в немската литература от края на ХVІІІ век и началото на ХІХ век)

Светла Черпокова „Под систематично подреденото творение … ” (Поглед към алхимичните наличности в Германия и в немската литература от края на ХVІІІ век и началото на ХІХ век)   „Векът на разума”, „векът на Волтер”, „Нютоновата епоха”, „епохата на Гьоте”– това са все определения за ХVІІІ век, които дори и човек, неангажиран с исторически, културологични…

Read More

Един модерен и един „контрамодерен” поглед към железниците: Стоян Заимов и Захари Стоянов

Николай Аретов Един модерен и един „контрамодерен” поглед към железниците: Стоян Заимов и Захари Стоянов   Влаковете имат важно място в изкуството на ХІХ и ХХ век – импресионистите ги рисуват, авторите на литературни и филмови уестърни ги вплитат в сюжетите си. Една характерна митологема представя прокарването на железопътна линия през пустошта, надделяването над природата…

Read More