“Христоитията” на Райно Попович и гърко-римската античност

“Христоитията” на Райно Попович и гърко-римската античност Марта Методиева   Изследването на присъствието на гръко-римската античност в произведенията на българските просвещенци от края на XVIII-ти и целия XIX-ти век предизвиква интерес поради непроследените прояви на влиянието, което тя е оказала върху техния мироглед, върху етичния и културния им код на поведение. В синхрон с обръщането…

Read More

Паметта за миналото през спомоществователството за исторически съчинения (1836-1856 г.)

Паметта за миналото през спомоществователството за исторически съчинения (1836-1856)   Недка Капралова Институт за литература, БАН   За периода 1836–1856 г. в българската книжнина се появяват шест труда с историческо съдържание, отпечатани с предварителната помощ на бъдещите си (потенциални) читатели (слушатели). Още едно съчинение – Разговорник греко-болгарски от Христаки Павлович, може да се причисли към…

Read More