Балканите – образи на европейското и на другостта

БАЛКАНИТЕ – ОБРАЗИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И НА ДРУГОСТТА Дияна Николова   Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”   The Balkans – Images of the European and the Other Diyana Nikolova The Paisii Hilendarski University of Plovdiv   Abstract: The text outlines stable mental models and concepts, such as European, East, West, barbarians, and semi-barbarians, related to the…

Read More

Антон Лукс. Погледът на обобщението

Антон Лукс. Погледът на обобщението   Николай Чернокожев СУ „Св. Климент Охридски“   Написването на името на Антон Ервин Лукс в Google отвежда до негови представяния, в които на първо място е поставено „изследовател на Африка”. Той е още един познавач – след Хайнрих Барт, който описва пътуването си от Русчук до Солун през 1862…

Read More

Католическите мисии в Македония (края на XVIII – XIX век): между духовното и светското

Католическите мисии в Македония (края на XVIII – XIX век): между духовното и светското   Рая Заимова Институт за балканистика с Център по тракология   От Древни времена до наши дни град Солун е заемал и заема едно от ключовите места в източната част на Средиземноморския басейн и по-специално в Егейско море. Мисионерската дейност на…

Read More

Интердисциплинарна научна конференция “Наслади и забрани”

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК НАСЛАДИ И ЗАБРАНИ Интердисциплинарна конференция 10-11.10.2017 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала Уважаеми колеги, Имаме  удоволствието  да  Ви  поканим  да  участвате  с  експозе  в  годишната конференция  на  „Българското  общество  за  проучване  на  осемнадесети  век“ (www.bulgc18.com),  която  ще  се  състои  в  Нова  конферентна  зала  на  Ректората …

Read More

Научна конференция “Оксидентализмът или (тенденциозните) “източни” представи за Запада”

Българското общество за проучване на ХVІІІ в. и Центърът за академични изследвания организират интердисциплинарна научна конференция на тема Оксидентализмът или (тенденциозните) „източни” представи за „Запада” На нея ще бъдат разгледани образите на Запада в литературата и изкуствата, хуманитарните и социалните науки, медиите и масовото съзнание. На конференцията ще се обсъждат следните проблеми: – Отношението ориентализъм…

Read More

Научна конференция “Природа и общество”

Българското общество за проучване на 18 век организира интердисциплинарна конференция на тема: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО   Уважаеми колеги, През 2008 г. се навършват 230 години от кончината на големия философ, писател, музикант Жан-Жак Русо (1712-1778). “Българско общество за проучване на осемнадесети век” организира конференция с международно участие под надслов “Природа и общество”, посветена на творчеството…

Read More