Европа като колониален господар: дебатът за железниците във възрожденския печат

    Десислава Лилова Европа като колониален господар: дебатът за железниците във възрожденския печат   Европа е ключово понятие в идеологическия речник на Възраждането, чийто противоречив, но продуктивен потенциал произтича от класическия сблъсък между утопия и реалност.[1] На практика това означава, че когато в печата авторите споменават името на континента, те визират не само и…

Read More

Западни визии

    Витана Костадинова Западни визии Резюме   Дефиницията на понятието оксидентализъм, която използвам за отправна точка, не съвпада със схващането на Иън Бурума и Авишай Маргалит за оксидентализма като “война срещу конкретна идея за Запада” (“The Origins of Occidentalism”. In: The Chronicle of Higher Education. The Chronicle Review. Feb. 6th, 2004). По-скоро виждам употребата…

Read More

„По дрехите посрещат…” или въшният вид в културологичната антитеза Изток – Запад

    Радослава Илчева „По дрехите посрещат…” или въшният вид в културологичната антитеза Изток – Запад   Външният вид на човека е тема-лабиринт за широк кръг специалисти – от етнолози до психопатолози. Съотнасянето на проблема с културологичната антитеза Изток – Запад не конкретизира проучвателската задача. Напротив, усложнява интригата й с нови корелации, асоциации, сюжети и…

Read More

Оccident versus Orient

    Јасмина Мојсиева-Гушева Оccident versus Orient   Кога се разгледува односот помеѓу Западот и Истокот или попровокативно кажано помеѓу христијанството и исламот се забележуваат спротиставени мислења, затегнатост, произволности дури и маргинализирачки однос кон еден од најважните светски културно политички проблеми во моментов. Оваа тема во себе содржи многу отворени прашања како: од каде доаѓа…

Read More

Българите католици в Трансилвания през ХVІІІ в. като опора на Запада в карпатското княжество

    Любомир Георгиев Българите католици в Трансилвания през ХVІІІ в. като опора на Запада в карпатското княжество   Българите често са възприемани като принадлежащ към Изтока народ. Подобно на повечето обобщения, погледнати през призмата на конкретно-историческия подход, това също е невярно. Когато българските земи са попадали под владичеството на някоя от цариградските монархии, било…

Read More

Кратък речник на Ориента (или за непроявения дебат между Иван Богоров и Добри Войников)

Бисера Дакова Кратък речник на Ориента (или за непроявения дебат между Иван Богоров и Добри Войников)   Родината е отскубнато битие. Хоркхаймер / Адорно   Този текст ще се опита да онагледи ярката, но не винаги видима процесуалност в усвояването на своето1 – неговото постепенно, етапно съзряване през различни културни призми и модели, обусловило до…

Read More

Ориентализъм, оксидентализъм и космополитизъм: Балкански пътеписи за Европа

Уенди Брейсуел Ориентализъм, оксидентализъм и космополитизъм: Балкански пътеписи за Европа (резюме)   Отчитайки хибридната природа на пътеписа, в статията се задават въпросите: дали той е маскирана като творческо писане документалистика; дали е разновидност на автобиографията; доколко може да се има доверие на информацията в него за описваните непознати места и за хората, които “картотекира”… Работата…

Read More

Турският поглед към Запада или еманципацията на Изтока?

Йорданка Бибина Турският поглед към Запада или еманципацията на Изтока?   Проблемът за турското възприемане на Запада има своите дълбоки исторически корени, но може да се каже, че от времето на Танзимата тънките нишки и спорадичните докосвания между тези два свята прерастват в траен интерес, в крайна сметка ускорил процесите на турската европеизация и модернизация.…

Read More

Оксидентализмът – реторични форми на самоидентификация

Антоанета Балчева Оксидентализмът – реторични форми на самоидентификация   В контекста на съвременната глобализационна реторика, оксидетлизмът е синтагма, потопена в богата мрежа от асоциативни полета, чиято динамика артикулира нови практики на поведение, формиращи идентичността в постмодерните социални структури. Разгледана в този план легитимността на оксидентализма е свързана със сложната диалектика на изравняване и творческо диференциране.…

Read More