“Книгите като събития в Европа и Османската империя (ХVІІI – ХІХ век)”

Свалете поканата от тук. Изобретяването на печатарската преса (1439) от Йохан Гутенберг поставя началото на революционно дело, което представлява ключов момент в историята на модерна Европа. Еволюцията в областта на техниката и на печатното слово отразява движението на идеи, настроенията на автори и реакциите на образовани читатели, маркира социалните промени, довели до преструктуриране на граници…

Read More

Един сложен Оксидентализъм: Колониално желание и разочарование у В. С. Найпол

Лийла Ганди (Мелбърн) Един сложен Оксидентализъм: Колониално желание и разочарование у В. С. Найпол   В последните години въпросът за връзката на В. С. Найпол с Англия започна да усложнява неговата досега негативна рецепция в постколониалната академична общност. Докато през 80-те години поколение от вдъхновени от анализа на колониалния дискурс критици беше способно да го…

Read More

“Погърчване” и “поевропейчване” през Възраждането

Раймон Детрез “Погърчване” и “поевропейчване” през Възраждането   1   Още при едно първо бегло запознанство с проблема за оксидентализма в България – в смисъл на отрицателно предразположение към Запада – възниква презумпцията, че българският (всъщност балканският) оксидентализъм изисква спрямо оксидентализмa “изобщо” същите допълнения и уточнения, каквито Мария Тодорова, изтъквайки специфичността на балканизма – отрицателното…

Read More

Пан-идеологиите в Османската империя срещу Запада: от паносманизма до пантюркизма

Йелда Демираг (Анкара) Пан-идеологиите в Османската империя срещу Запада: от паносманизма до пантюркизма   Дори когато Османската империя обхваща една трета от европейските земи, тя не е призната за европейска сила поради религията, различаваща я от другите европейски държави.[1] Де факто, османците не са се стремили да бъдат признати като такава, понеже са смятали, че…

Read More

Отново за “Оксидентализма” като образ на Другия

Надя Данова Отново за “Оксидентализма” като образ на Другия     Бих искала да споделя някои от проблемите, с които съм се сблъсквала в усилието си да разбера поне донякъде какво са искали да кажат нашите сънародници от XVIII и XIX в., сътворявайки образа на Запада. За всички нас е ясно, че не винаги можем…

Read More

Залези и Запади или окцидентализъм vs ориентализъм

Николай Чернокожев Залези и Запади или окцидентализъм vs ориентализъм   За България често – може да се каже, че и постоянно – се е твърдяло и се твърди, че е „между Изтока и Запада”[1]. Други втвърдили се твърдения са, че България се намира на кръстопът, че Балканският полуостров е мост, а от дадена (западна) гледна…

Read More

„Под систематично подреденото творение … ” (Поглед към алхимичните наличности в Германия и в немската литература от края на ХVІІІ век и началото на ХІХ век)

Светла Черпокова „Под систематично подреденото творение … ” (Поглед към алхимичните наличности в Германия и в немската литература от края на ХVІІІ век и началото на ХІХ век)   „Векът на разума”, „векът на Волтер”, „Нютоновата епоха”, „епохата на Гьоте”– това са все определения за ХVІІІ век, които дори и човек, неангажиран с исторически, културологични…

Read More

“Цивилизация и варварство” и образът на българина (19 в.-началото на 20 в.)

Рая Заимова “Цивилизация и варварство” и образът на българина (19 в.-началото на 20 в.)   Деветнадесетият век е част от новото време, век изпълнен с много събития, чиито идеен поток върви от Просвещение към Романтизъм и т.н. Ако погледнем географската карта на Европа, ще видим, че Османската империя продължава да заема една съществена част от…

Read More

Интердисциплинарна научна конференция “Наслади и забрани”

  БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК НАСЛАДИ И ЗАБРАНИ  Интердисциплинарна конференция 10-11.10.2017 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала   Програма Вторник, 10 октомври 2017 г.   9.00 – 11.00   Откриване на конференцията Водещ: Рая Заимова Пенка Данова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН) – Ориенталските наслади:…

Read More

Интердисциплинарна научна конференция “Наслади и забрани”

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК НАСЛАДИ И ЗАБРАНИ Интердисциплинарна конференция 10-11.10.2017 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала Уважаеми колеги, Имаме  удоволствието  да  Ви  поканим  да  участвате  с  експозе  в  годишната конференция  на  „Българското  общество  за  проучване  на  осемнадесети  век“ (www.bulgc18.com),  която  ще  се  състои  в  Нова  конферентна  зала  на  Ректората …

Read More