Конфесионални дебати: арменската полемична литература от ранния осемнадесети век

Анна Оханджанян – Институт за старинни ръкописи Матенадаран, Ереван, Армения и стипендиант на New Europe College, ще изнесе лекция на тема: Конфесионални дебати: арменската полемична литература от ранния осемнадесети век Лекцията ще се занимава със социалнополитическия контекст на ранния осемнадесети век, в който арменската полемична литература процъфтява. В двойствена геополитическа ситуация, под господството на враждуващите…

Read More