Обява за Общо събрание на 27 март 2023 г.

Съгласно устава на Българското общество за проучване на XVIII в. обявата за ОС на сдружението се публикува в Държавен вестник и при седалището на сдружението по регистрация в ТР. Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Българско общество за проучване на XVIII век“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива…

Read More

Декларация на Международното общество за изучаване на осемнадесети век

БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ISECS СРЕЩУ НАПАДЕНИЕТО НАД УКРАЙНА И В ПОДКРЕПА НА УКРАИНЦИТЕ И УКРАИНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК Текст на декларацията: Като президент на Международното общество за изучаване на осемнадесети век от името на нашите членове и след консултации с Управителния съвет декларирам,…

Read More

Нова публикация в секция “Библиотека”

В секция “Библиотека” на сайта ни може да намерите изследванията на проф. дин Рая Заимова и на Стоян Дринков, посветени на българската следа в йезуитския театър, както и изготвения от Стоян Дринков каталог на 132 йезуитски пиеси в периода XVII-XIX в. Линк: https://bulgc18.com/?page_id=1044

Read More

Светли и спокойни празници на членовете на Българското дружество за проучване на 18 век

Въпреки трудностите, свързани с липсата на живи срещи и възможности за пътувания и участия, ръководството на Българското дружество за проучване на XVIII в. съвместно с Изследователския семинар към СУ “Св. Климент Охридски” и студентите от Факултета по славянски филологии осъществиха редица срещи и събития в електронна среда. Налице е и публикацията на третия сборник от…

Read More

Преглед за излезлите книги на Българското общество за проучване на 18 век в списание “Revue de Synthèse”

Нова публикация на проф. Рая Заимова в брой 140 от 2020 г. на списание Revue de Sythèse, която прави преглед на всички книги, посветени на темата за Просвещението, излезли в България през последните десет години. Публикацията е част от цялостната концепция на броя под редакцията на Жан-Пиер Шанделер, посветена на проявленията на Просвещението в Източна…

Read More

Европа и подвижността на културните ѝ граници

Аделина Странджева Европа и подвижността на културните ѝ граници   “Професорството в Англия е таквази износна кариера, че към него тичат най-способните и най-избраните – съвсем напротив от както става у нас в България”1. Ако това бяха дочути реплики от днешните академични кулоари, щяха да прозвучат като трафарет. Но те са извадка от възрожденската преса…

Read More

Старите дрехи на новото време. Отново за хронотопа на Балканите

Старите дрехи на новото време. Отново за хронотопа на Балканите   Съгласно стандартния историко-географски подход “модерната” ера се характеризира с пет черти: разцветът на Европа от ХVІІ в., отслабването на църковния контрол над интелектуалния живот, развитието на светска народна култура, политически централно значение на нацията; и преди всичко възприемането на “рационални” методи в науката и…

Read More

    Драгана Грбић, Институт за књижевност и уметност (Београд)   Визуелизација владара у делу Јована Рајића История разныхъ Славенскихъ народовъ наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ   Рад анализира слике владара у Рајићевом делу История разныхъ Славенскихъ народовъ наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ (I-IV, 1794, 1795 Беч) са фокусом на представе најважнијих владара српске средњовековне…

Read More