Мнемоничният субект в българската поезия от средата на XIX в. – пътувания във времето

  Анна Алексиева Мнемоничният субект в българската поезия от средата на XIX в. – пътувания във времето   С понятието Мнемоничен субект означавам психосоциалните характеристики на един, съществен за поезията от 40-50-те г. на XIX век, ролеви тип, който, носталгично обърнат към миналото (преживяно или въобразено), го митологизира, превръща го в основополагащ разказ за националната…

Read More

Католикът хан Тервел?

    Рая Заимова Католикът хан Тервел?   Може би трябва да започна от „откриването” на Тервел, познатия българския хан (701-718?), наследника във властта на Аспарух, който през 705 г. помага на император Юстиниан да си възвърне престола в Цариград и е удостоен с титлата „кесар”, предназначена по онова време само за християнските владетели. Един…

Read More

Духът на 1776: Полската и далматинската декларация за философска независимост

    Лари Уолф (Бостън) Духът на 1776: Полската и далматинската декларация за философска независимост   Увод: Славянските народи   „Първите звена в дългата верига от реформи и революции, проекти и заблуди, въстания и репресии, които през XVIII век доведоха до падането на стария режим, трябва да се търсят не в големите западни столици, в…

Read More

Самоидентификация между Изтока и Запада: гръцките характеристики на балканския феномен в края на XIX и първата половина на ХХ в.

    Саня Велкова Самоидентификация между Изтока и Запада: гръцките характеристики на балканския феномен в края на XIX и първата половина на ХХ в.   Отношението към Запада е важна част от византийското наследство на гърците – много ясно изразено у Генадиос Схолариос и доста по-рано – в 1330 г. у Григориос Паламас, преживял кръстоносните…

Read More

Умният път е: с тяхното оръжие да се въоръжим… Модерният дебат за “родно” и “чуждо” през 30-те години на ХХ век

Албена Вачева Умният път е: с тяхното оръжие да  се въоръжим… Модерният дебат за “родно” и “чуждо” през 30-те години на ХХ век   Съществуват вече доста изследвания, интерпретиращи проблема за начина, по който Центърът се обособява като такъв и преподрежда в концентрични кръгове около себе си отделни зони на културно влияние, определяйки ги като…

Read More

Играта на конструиране на образи и „Балканският ориентализъм”

    Румяна Л. Станчева Играта на конструиране на образи и „Балканският ориентализъм”   Основното, което предизвиква полемичната ми нагласа в контекста на този форум, озаглавен „Оксидентализмът или (тенденциозните) „източни” представи за „Запада”, е разбирането ми, че Балканите не би трябвало да се включват в подобен контекст, че те са Eвропейски (юго)Изток, различни в своето…

Read More

Що е оксидентализъм и има ли той почва у нас? Предварителни тезиси в търсене на литературните аспекти на проблема

    Николай Аретов Що е оксидентализъм и има ли той почва у нас? Предварителни тезиси в търсене на литературните аспекти на проблема   Представата за Другия е същностна част от собствената идентичност. Другият може да бъде виждан по различни начини, много често той е представян като опасен Враг. Мисленето чрез митове, което е живо…

Read More

Идеологът Раковски и неговият експеримент “Хиндистан”

    Елена Налбантова Идеологът Раковски и неговият експеримент “Хиндистан”   Романтизмът… изтъкна значението …на всичко, което излизаше извън рамките на “класическото”…” М. Арнаудов Това есе няма за цел да опровергава или потвърждава теориите на Раковски за произхода на българите или пък за връзката между българския език и санскрит. То иска да обговори един аспект…

Read More